Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul MECAGRO.

Forma de finanaţare Obiectul finanţat Termen Valuta Suma Rata dobînzii Modalitatea de rambursare Subvenţionare
Împrumut rambursabil Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica 3 ani MDL Fără limită 0% Avans - 30%
I an - 30%
II an - 30%
III an - 10%

Documente necesare pentru acordarea mijloacelor baneşti:
 1. cerere, conform formularului-model elaborat de Institut;
 2. copia, autentificată notarial, a actului de constituire a beneficiarului;
 3. certificatul de înregistrare a beneficiaruluiîn original şi o copie;
 4. decizia, în original, a organului executiv de conducere a beneficiarului (procesul-verbal), ce confirmă adoptarea hotărîrii privind procurarea tehnicii solicitate;
 5. ultimul raport financiar, întocmit în modul stabilit, cu aplicarea ştampilei Direcţiei teritoriale pentru statistică;
 6. fişa contului personal, eliberată de inspectoratul fiscal teritorial;
 7. listele datoriilor debitoare şi creditoare a beneficiarului;
 8. lista fondurilor fixe a beneficiarului, cu indicarea costului de bilanţ a acestora;
 9. business-planul pentru perioada de răscumpărare a tehnicii solicitate.
Date de contact

Republica Moldova

Chişinău, str. Miron Costin 7

Tel. 022 43-04-12., Fax. +373 (22) 47-36-98

E-mail: credit@mecagro.md

Comanda tehnica noastra prin Mecagro

Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul 2KR.

Forma de finanaţare Obiectul finanţat Termen Valuta Suma Rata dobînzii Modalitatea de rambursare Subvenţionare
Împrumut rambursabil Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica 2 ani MDL Fără limită 0% Avans - 50%
I an - 25%
II an - 25%
Da

Documente necesare pentru acordarea mijloacelor baneşti:
 1. Certificat de înregistrare întreprinderii
 2. Extrasul pe întreprindere din registru
 3. Copia buletin de identitate a conducătorului
Date de contact

Republica Moldova

mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 18

Tel.: +373 22 27-84-63, Fax: +373 22 54-98-81

E-mail: office@2kr.md

Comanda tehnica noastra prin 2KR