Credit pentru utilaj agricol de la partenerul nostru Moldova Agroindbank

Vrei să optimizezi cheltuielile şi să măreşti randamentul roadei? În plin sezon simţi lipsa unei tehnici eficiente? Pentru că te înţelege, Moldova Agroindbank îţi acordă finanţarea necesară pentru achiziţia utilajelor de la Moldagrotehnica SA.

Beneficiază de un credit pentru procurarea tehnicii în condiţii speciale:

• dobândă atractivă – de la 4,35% în lei;
• rambursarea anticipată – 0%;
• gaj – tehnica procurată;
• aportul propriu constituie doar 20% din valoarea bunului;
• pachet de acte simplificat şi acordare rapidă.

Pentru a primi date adăugătoare apelați la numerele: 0231-88-710 și 0231-88-711

Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul MECAGRO.

Forma de finanaţare Obiectul finanţat Termen Valuta Suma Rata dobînzii Modalitatea de rambursare Subvenţionare
Împrumut rambursabil Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica 3 ani MDL Fără limită 0% Avans - 30%
I an - 30%
II an - 30%
III an - 10%

Documente necesare pentru acordarea mijloacelor baneşti:
 1. cerere, conform formularului-model elaborat de Institut;
 2. copia, autentificată notarial, a actului de constituire a beneficiarului;
 3. certificatul de înregistrare a beneficiaruluiîn original şi o copie;
 4. decizia, în original, a organului executiv de conducere a beneficiarului (procesul-verbal), ce confirmă adoptarea hotărîrii privind procurarea tehnicii solicitate;
 5. ultimul raport financiar, întocmit în modul stabilit, cu aplicarea ştampilei Direcţiei teritoriale pentru statistică;
 6. fişa contului personal, eliberată de inspectoratul fiscal teritorial;
 7. listele datoriilor debitoare şi creditoare a beneficiarului;
 8. lista fondurilor fixe a beneficiarului, cu indicarea costului de bilanţ a acestora;
 9. business-planul pentru perioada de răscumpărare a tehnicii solicitate.
Date de contact

Republica Moldova

Chişinău, str. Miron Costin 7

Tel. 022 43-04-12., Fax. +373 (22) 47-36-98

E-mail: credit@mecagro.md

Comanda tehnica noastra prin Mecagro

Condiţiile de procurare a tehnicii agricole în credit prin intermediul 2KR.

Forma de finanaţare Obiectul finanţat Termen Valuta Suma Rata dobînzii Modalitatea de rambursare Subvenţionare
Împrumut rambursabil Maşini agricole de la SA Moldagrotehnica 2 ani MDL Fără limită 0% Avans - 50%
I an - 25%
II an - 25%
Da

Documente necesare pentru acordarea mijloacelor baneşti:
 1. Certificat de înregistrare întreprinderii
 2. Extrasul pe întreprindere din registru
 3. Copia buletin de identitate a conducătorului
Date de contact

Republica Moldova

mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 18

Tel.: +373 22 27-84-63, Fax: +373 22 54-98-81

E-mail: office@2kr.md

Comanda tehnica noastra prin 2KR