ISTORIA NOASTRĂ

”SA MOLDAGROTEHNICA, este cel mai mare producător autohton de tehnică agricolă din Republica Moldova. Istoria companiei începe îndată după eliberarea orașului Bălți de jugul fascisct. Data fondării companiei se consideră 17 aprilie 1944, pe atunci compania reprezenta un atelier de reparație a mașinelor agricole. Primul director al acelui atelier a fost numit Valenta Boris, împreună cu el la lucru au fost primiți 18 lucrători, parcul de utilaje de atunci constituia 4 strunguri, cu timpul sa mărit parcul pînă la 30 de unități. În 1945 a apărut și secția cu strunguri de strungit.

În 1947 atelierul primește statut raional, respectiv crește și volumul de lucru, colectivul repara 2-3 tractoare pe lună, pe lîngă asta se mai repară și utilaje agricole.

în 1949 atelierul trece în încăpere nouă și se redenumește în Atelierul Raional de reparație capitală din Bălți, care se specializa în reparația motoarelor de tractoare și automobile. Se aduce pregătirea activă a muncitorilor în diferite specialități. În acelaș an unul din lucrătorii atelierului primește înalta destincție ”Semnul de onoare”. Tot în acest an director este numit Leașenco Ivan.

În 1950 atelierul a fost redenumit Uzina de reperații, director Astahov Vasilii. Volumul procției constitue 180 mii de ruble, colectivul – 74 de persoane. În acelaș an uzina primește iluminare electrică.

în 1952 uzina consta din trei secții: turnătorie, strungire și secția mecanică.  În acel an uzina prinde a produce piese de schimb pentru utilajele agricole. 

În 1963 uzina e redenumită Uzină Mecanică, uzina asimilează producerea la pompe de răcire pentru GAZ-51, hidrofreze și ventilatoare. În acelaș în la uzină apar primele linii de flux, automate și semiautomate. În septembrie acelu an apar două secții noi: instrumentală și experimentală.

În perioada 1961-1965, uzina e redenumită în Uzina de producere a utilajelor agricole din Bălți ”BelțSelimaș” care se specializează în producerea utilajelor agricole și pieselor de schimb pentru ele și pntru tractoare.

În 1966 uzină e decorată cu Diplomă de gradul III pentru asimilarea automatizării proceselor de producție. În acelaș an asimilarea agregatului pentru pentru vii AVN.

în 1970 director devine Savcenco Alexandr și esimilată producerea pentru combinele de recoltat porumb, iar pentru îndeplinirea planului unional colectivul uzinei e decorat cu înalte distincții de stat.

17 aprilie 1975 a fost creată Asociația de Pruducere ”Plodmaș” în care au întrat uzine de producere din Chișinău, Tașkent și Bălți. Grupuri de muncitori de la uzină au primit distincții de onoare pentu îndeplinirea planurilor unionale. La uzină continuă pregătirea în masă a specialiștilor fără întrerupere de la procesul de producere. Se întroduc strunguri cu dirijare numerică în toate etapele de producere.

Anul 1976 se asimilează producerea de combine pentru recoltarea roșiilor SKT-2, au fost fabricate 110 de combine de acest fel. La acest proces au participat mai multe uzine unionale. În acelaș an se formează Briroul General de Proiectări (GSKB) pe complexele de recoltat roșiile și mașinelor pentru recoltarea și procesarea tutunului. Concomitent se formeaza două asociații de producție ”Soiuzmaștehculitut” și ”Moldselimaș”

În 1979 uzina împlinește 39 ani de activitate. Colectivul constitue 1541 de oameni. se produc 7 tipuri de mașini. piese de schimb pentru tractoare, utilaje agricole și automobile.

Pe parcursul anilor 1970-1981 uzina primește distincții și diplome de onoare, pentru activitatea pe care o desfășoară. Anul 1980 de pe linia de producere ese a 1000 combină de recoltat roșii, se asimilează producerea mașinelor de plantat răsada de tutun USTP-10 și mașina pentru recoltat tutun. O atenție sporită se acordă calității producției. În afară de asta se duce un lucru intensiv de pregătire a cadrelor, se organizează concursuri profesionale.

În 1992 întreprinderea a fost reorganizată în Asociație de producție “Moldagrotehnica”. Colectivul lucrează intensiv asuprea utilajelor agricole.

Perioada așa zisei Restructurări a avut un efect negativ asupra întreprinderii, au scăzit volumele de producer, pierderea clienților. În această perioadă la cîrma întreprinderii vine Cosarciuc Valeriu. Care a început activitatea în întreprindere de la un simplu tehnolog în secția de producere. Cu venirea lui se începe o etapă nouă în dezvoltarea întreprinderii.

17 aprilie 1995 Asociația de Producție ”Moldagrotehnica” e reorganizată în Societatea pe Acțiuni ”Moldagrotehnica” președinte al căreia este ales Domnul Cosaciuc Valeriu.

În 1999 firma germană “DEKRA CERTIFICATION SERVICES” certifică petru prima dată ”Sistemul de Asigurare a Calității”
în corespundere cu standartul internațional ISO 9001, care a fost recertificat în anii 2003, 2006, 2009, 2012 pînă în anul 2015.

În ultimii ani, compania a stabilit relații strînse cu companiile europene: Olandeza – AP MACHINEBOUW, Slovena – SIP, Germana – WIRGEN, Kijner Import-Export și Italiană-MAURA.

Din 2000 până în 2005 “Moldagrotehnica” SA anual devine Laureat a Premiului de Stat în domeniul Calității, Productivității și Competitivității.

Translate »