Politica calității

„Moldagrotehnica” SA îşi va focusa eforturile în dezvoltarea rapidă a produselor şi soluţiilor noi, va atrage activ lucrători competenţi şi va propune locuri de muncă care le vor permite autodezvoltarea şi împreună vor satisface cerinţele cumpărătorilor: produsul cerut, la timp potrivit, în cantitatea necesară, de o calitate înaltă şi la un preţ convenabil.

Lucrând ca o echipă unică şi implicarea  angajaţilor în procesele de îmbunătăţire continuă a calităţii asigură atingerea scopurilor companiei pentru calitate, eficienţă şi satisfacerea clienţilor.

Procesele de îmbunătăţiri permanente vor fi asigurate de nivelul înalt de activităţi în sistemele 20 keys şi 5S, ce vor permite să micşorăm pierderile, să îmbunătăţim procesele şi calitatea produselor ca sisteme integrate în SMC.

Perfecţionarea permanentă a calificării  angajaţilor prin instruirea la toate nivelele de organizare în privinţa principiilor şi metodelor de îmbunătăţire continue a calităţii.

Managementul „Moldagrotehnica” SA este îndreptat către securitatea proceselor întreprinderii, şi în particular a angajaţilor, clienţilor şi populaţiei integral.

Conform respectării celor menţionate, satisfacerea clienţilor este prioritatea întreprinderii: noi dorim să fim furnizori permanent preferaţi pentru clienţii noştri.

Bălţi,  30.01.2021

                                         Directorul General  

MOLDAGROTEHNICA SA

Elisaveta Țurcanu

Translate »