Consiliul Societăţii  pe Acţiuni   „Moldagrotehnica” anunţă convocarea  Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor, care va avea loc la  30 iunie 2023 la ora 11: 00 în incinta „Moldagrotehnica” SA, pe adresa : or. Bălţi, str. Industrială, 4

Începutul înregistrării la ora 10:00

Sfârşitul înregistrării la ora 10:45

Ordinea de zi:

  1. Privitor la examinarea şi aprobarea dării de seama anuală a consiliului societăţii.
  2. Privitor la examinarea dării de seamă financiare a societăţi pe anul 2022 aprobarea bilanţului societăţii şi perspectivele  activităţii in anul 2023
  3. Privitor la  aprobarea dării de seamă anuală a comisiei de cenzori.
  4. .Privitor la repartizarea profitului  pentru anul 2022 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2023
  5. Cu privire la  alegerea consiliului societăţii şi rezervei Consiliului Societăţii.
  6. Cu privire la  alegerea comisiei de cenzori şi rezervei comisiei de cenzori.
  7. Privitor la stabilirea cuantumului retribuţiei membrilor consiliului şi membrilor comisiei de cenzori.
  8. Referitor la contactarea creditelor bancare si gajarea bunurilor societății.
  9. Privitor la încheierea cu compania de audit  a contractului de prestare a serviciilor de consultanţă şi deservire informaţională în problemele ce ţin de domeniul legislației financiare şi fiscale şi stabilirea cuantumului retribuţiei lor.

Adunarea Generală a acţionarilor se ţine cu prezenţa acţionarilor.

Acţionarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor procura perfectată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

De materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale se poate lua cunoştinţă pe adresa  or. Bălţi, str. Industrială, 4  „Moldagrotehnica” SA tel. 0 231 88704 începând cu 19 iunie 2023, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 – 16:00.

Consiliul Societăţii

Translate »