Cum pregătim patul germinativ pentru semănăturile de primăvară

Un pat germinativ corespunzător asigură un semănat sau plantat de calitate pe un teren curat de buruieni. Astfel, prin lucrările de pregătire a solului pentru semănat se urmărește realizarea unui substrat „perfect” în care semințele să aibă „o plapumă” fără resturi vegetale și buruieni și afânată pe toată suprafața. Acesta este principiul agrotehnic ideal pentru o germinare optimă și uniformă.

Cum pregătim patul germinativ?

Obiectivele acestor lucrări sunt de a crea un sol bine afânat și mărunțit pe adâncimea de semănat, care să ofere semințelor condiții identic egale pentru germinare și răsărire.

Un pat germinativ de calitate trebuie să îndeplinească câteva cerințe calitative: afânarea solului să fie realizată numai până la adâncimea de semănat, solul să fie așezat în continuare pe adâncime, sămânța să fie pusă în contact cât mai strâns cu solul pentru o bună absorbție a apei, iar embrionul tinerei plante aflată în creștere să poată străbate cât mai rapid solul afânat de deasupra astfel încât răsărirea să fie uniformă. În practică se întâlnesc situații foarte diferite în pregătirea solului pentru semănat, în funcție de:

  • umiditatea solului (atât la suprafață cât și în adâncime);
  • tipul de sol lucrat (argilos, nisipos, etc);
  • sistemul de lucrări ale solului utilizat (dacă se poate executa sau nu o lucrare de arat de calitate);
  • tehnica agricolă existentă în fermă;
  • cantitatea de resturi vegetale rămase de la cultura precedentă;
  • adâncimea de semănat și mărimea semințelor care se seamănă (în cazul semințelor mici, patul germinativ trebuie foarte bine mărunțit).

Lucrările de pregătire a patului germinativ trebuie să modifice proprietățile solului în direcția cerințelor biologice ale plantelor ce se cultivă fără deteriorarea structurii și texturii lui. Pentru realizarea acestui obiectiv este foarte importantă alegerea corectă a tehnicii agricole, în funcție de umiditate, gradul de nivelare și îmburuienare și de cultura ce urmează a fi semănată sau plantată.

Skills

Posted on

March 15, 2023

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »