10 avantaje ale lucrării de scarificare

Pe solurile grele, reci, cu conținut ridicat de argilă și expuse fenomenului de tasare – compactare este necesar, ca la anumite intervale de timp (3-5 ani), să se efectueze lucrarea de scarificare.

Scarificarea se execută atunci când solul este uscat pentru ca organele active ale scarificatorului să producă fisuri, crăpături, să fragmenteze masa solului în scopul creșterii porozității, a gradului de afânare și de permeabilitate.
Organele active pot pătrunde în sol până la 60-70 cm adâncime. Pe acestea se pot monta aripioare care efectuează tăierea solului în plan orizontal, fără întoarcerea brazdei.

AVANTAJELE SCARIFICĂRII

1. Execută afânarea solului pe verticală, fără inversarea straturilor, spre deosebire de arătură care, prin întoarcerea brazdei, desprinde stratul de sol de suportul său natural, solul devenind un corp artificial.


2. Realizează spargerea hardpanului și a straturilor impermeabile situate mai adânc, asigurând o infiltrare și înmagazinare ușoară a apei în sol. Apa din precipitații nu se scurge la suprafața solului provocând eroziune ci se acumulează în sol.


3. Se stimulează aerisirea și încălzirea solului, se intensifică activitatea biologică din sol. În acest fel, procesele de humificare/mineralizare se mențin în echilibru furnizând treptat necesarul de elemente nutritive pentru plante.


4. Se reduc eroziunea și pierderile de sol. Gradul de afânare realizat prin scarificare asigură ca apa provenită din precipitații să nu se scurgă la suprafața solului, provocând pierderi de sol prin eroziune.


5. Afânarea realizată prin scarificare asigură creșterea nestingherită a rădăcinilor. Aerul pătrunde mai ușor la nivelul rădăcinilor și prin procesele de oxidare se asigură energia necesară creșterii rădăcinilor.


6. Asigură conservarea materiei organice în sol și reducerea emisiilor de CO2. Procesul de descompunere a materiei organice are loc treptat cu formarea de humus și nutrienți, fără a se forța acest proces prin intensificarea descompunerii și mineralizării materiei organice cu emisii de CO2.


7. Porozitatea optimă a solului realizată prin scarificare face ca procesul de humificare/mineralizare să se mențină în echilibru cu eliberarea de elemente nutritive pe tot parcursul vegetației plantelor și fără exces de nutrienți care pot fi levigați.


8. Lucrarea de scarificare are o productivitate mai mare, se efectuează mai ușor decât arătura, imobilizând mai puțin tractoarele pentru această lucrare.

9. Consumul de motorină este mai redus și, prin aceasta, se diminuează cheltuielile generale concomitent cu reducerea poluării.


10. Activitatea și costul întreținerii utilajelor folosite la scarificare sunt mai reduse. Toate acestea se reflectă în cheltuieli mai mici pentru obținerea recoltelor, cu menținerea și sporirea fertilității solului și fără poluare.


SFATURI UTILE LA SCARIFICARE


Afânarea adâncă a solului este o măsură tehnică foarte bună pentru mărirea capacității de producție și are ca efecte eliminarea unor substanțe chimice în exces, stimularea și îmbunătățirea activității  biologice.

Skills

Posted on

February 27, 2023

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »